Retele de inalta tensiune

Proiectare:

 • intocmirea de studii de solutie si fezabilitate,
 • proiecte tehnice
 • obtinerea de autorizatii/avize tehnice in vederea implementarii 

Implementare:

 • statii de transformare – proiecte greenfield
 • lucrari de modernizare  statii de transformare
 • sisteme SCADA
 • alte instalatii auxiliare in statii de transformare

Retele electrice de medie si joasa tensiune 

Proiectare:

 • intocmirea de studii de solutie si fezabilitate, 
 • proiecte tehnice 
 • obtinerea de autorizatii/ avize tehnice  in vederea implementarii 

Implementare

 • posturi de transformare / Puncte de conexiune 
 • constructia de linii electrice aeriene si subterane
 • retele de distributie in parcuri industriale si rezidentiale 
 • automatizari industriale
 • retele de date si control acces

Smart metering instalatii industriale

Proiectare: 

 • intocmirea de studii de solutie si fezabilitate
 • proiecte tehnice
 • obtinerea de autorizatii in vederea implementarii 

Implementare: 

 • instalatii interioare 
 • automatizari industriale 
 • instalatii curenti slabi 
 • aplicatii BMS ( building management system)
 • aplicatii smart metering